Thursday, October 1, 2015

Giới thiệu ggplot2

Đây là một bài giảng về giới thiệu ggplot2 đến bạn đọc. Theo tôi thấy, ggplot2 là một software rất quan trọng cho phân tích biểu đồ. Do đó, các bạn cần phải tìm hiểu và tập sử dụng cho quen. Tôi hi vọng bài này sẽ giúp ích phần nào cho việc học tập của các bạn.  Vì không biết cách upload một bài powerpoint lên blog, nên tôi dùng hình ảnh là chủ yếu.No comments:

Post a Comment