Thursday, November 19, 2015

Công bố quốc tế 2005-2014 của Mĩ, Nhật, Tàu, và Hàn

Tôi mới đọc một báo cáo của UNESCO về khoa học đến năm 2030, và thấy có vài dữ liệu thú vị để làm bài tập vẽ biểu đồ. Vấn đề đặt ra là xu hướng công bố quốc tế của 4 nước trên biến đổi ra sao trong thời gian 2005 đến 2014. Để trả lời câu hỏi đó, cách tốt nhất là vẽ biểu đồ “line graph” bằng R.

 

Saturday, November 7, 2015

Vài link có ích

Trong note này tôi sẽ cung cấp một số website có ích trong phân tích dữ liệu. Notes này sẽ cập nhật thường xuyên.


Vẽ đường biểu diễn ROC

ROC là viết tắt từ chữ "Receiver Operating Characteristic", thường được dùng để đánh giá một phương pháp hay một mô hình tiên lượng. Đường biểu diễn ROC gồm có trục tung là độ nhậy, và trục hoành là xác suất dương tính giả (tức lấy 1 trừ cho độ đặc hiệu). Do đó, có thể xem đường biểu diễn ROC là một thước đo dung hoà giữa độ nhậy và tỉ lệ dương tính giả của một mô hình tiên lượng.