Saturday, November 7, 2015

Vài link có ích

Trong note này tôi sẽ cung cấp một số website có ích trong phân tích dữ liệu. Notes này sẽ cập nhật thường xuyên.A Compendium ofClean Graphs in R: Website chỉ cách xây dựng các biểu đồ khoa học bằng cách dùng các hàm R cơ bản.

Data Analysis Examples (UCLA): Tập hợp một số sách về RPractical Assessment, Research and Evaluation (PARE): Một dạng tạp chí trực tuyến về phương pháp phân tích dữ liệu

Statisticsviews   


1 comment:

  1. Em cám ơn thầy!
    Có một điều là, trang statistics.vn không còn hoạt động nữa ạ?Em không đăng nhập vào được.

    ReplyDelete