Wednesday, February 17, 2016

Cài đặt package trong R khi có thông điệp "Package xxx not availabe in yyy"

Thỉnh thoảng khi cài đặt một package trong R, chúng ta gặp một message rất khó chịu là package đó không có cho R phiên bản yyy. Ví dụ như khi tôi cài đặt package sas7dbat trên máy MacBook thì gặp "nó" như sau:

Warning message:
package ‘http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/sas7dbat/     sas7bdat_0.5.tar.gz’ is not available (for R version 3.1.3)

Một bạn đọc chỉ có một mẹo rất hữu hiệu để hoá giải vấn đề này. Các bạn làm như sau:


Bước 1: Google tên package trong CRAN, và xác định đường link. Trong trường hợp trên đường link là

https://cran.r-project.org/src/contrib/sas7bdat_0.5.tar.gz

Bước 2: Gõ lệnh install_url và copy đường link vào lệnh như sau:

library(devtools)

install_url("https://cran.r-project.org/src/contrib/sas7bdat_0.5.tar.gz")

Bước 3: Dùng library

library(sas7dbat)

Tương tự, các bạn có thể cài đặt package "epicalc" từ archive (vì nó không còn trên CRAN):
No comments:

Post a Comment